HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

           Số:     /TB – HVPNVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội,  ngày 17 tháng 1 năm 2022

THÔNG BÁO

          Về việc tổ chức đánh giá đạt chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên

Học viện Phụ nữ Việt Nam

        Căn cứ chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học của Học viện Phụ nữ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 363/QĐ-HVPNVN ngày 14/10/2015 của Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam.

        Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức thi cấp chứng chỉ tin học theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 cụ thể như sau:

1.     Đối tượng và điều kiện dự thi

1.1   Đối tượng: Sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam có nhu cầu, ưu tiên sinh viên K3, K4, K5, K6

Sinh viên tham gia thi đạt yêu cầu thì coi như hoàn thành chuẩn đầu ra Tin học của Học viện, sinh viên không phải thực hiện thủ tục xác minh khi tốt nghiệp và đủ điều kiện yêu cầu hồ sơ xin việc

1.2    Điều kiện

Sinh viên có phiếu xét nghiệm nhanh Covid-19 có giá trị trong vòng 72 giờ trước ngày thi (những sinh viên không có điều kiện tự xét nghiệm sẽ được Học viện hỗ trợ test nhanh tại sảnh tầng 1 tòa nhà A2).

2.     Thời gian dự kiến thi

9h ngày 26 tháng 1 năm 2022

3.     Địa điểm thi:

Phòng Lab – tầng 7 – Viện Công nghệ thông tin – tòa nhà 15 tầng – Học viện Phụ nữ Việt Nam – 68 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội.

4.     Đơn vị cấp chứng nhận

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học IFC – Đại học Kiến trúc Hà Nội

5.     Hướng dẫn đăng ký và lệ phí:

5.1 Đăng ký trực tiếp

–  Nộp đơn đăng ký kèm theo 01 bản phôtô chứng minh thư hoặc CCCD, thẻ sinh viên, 02 ảnh 4×6 về Viện Công nghệ thông tin (tầng 7 tòa nhà 15 tầng). Thời gian nộp trong giờ hành chính trước 17h ngày 22/1/2022

5.2 Đăng ký online

– Sinh viên sử dụng đường link hoặc quét mã QR để làm thủ tục đăng ký.

Đăng ký online TẠI ĐÂY

Quét Mã QR: 

5.3. Lệ phí; thời gian và phương thức nộp lệ phí.

–  Lệ phí tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 là 600.000 vnđ/sinh viên (sáu trăm nghìn đồng).

– Thời gian nộp: Từ ngày 17/1/2022 đến ngày 22/1/2022 (Nếu là tiền mặt nộp trước 16 giờ trong ngày).

– Phương thức nộp

+ Tiền mặt:  Sinh viên nộp tại Phòng 401, tòa nhà A2.

+ Chuyển khoản: Sinh viên nộp qua tài khoản sau:

Tên tài khoản: Học viện Phụ nữ Việt Nam

Số tài khoản: 1200208002058  Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Sở Giao dịch

Nội dung nộp tiền: Tên sinh viên_Mã sinh viên_đánh giá chuẩn đầu ra tin học

(Yêu cầu sinh viên ghi đầy đủ nội dung nộp tiền)

6.     Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:

Viện Công nghệ thông tin làm đầu mối phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ – tin học IFC – Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức thi.

Phòng TCKT có trách nhiệm thu phí, thanh quyết toán hoạt động theo quy định.

Nơi nhận:

–         Các đơn vị có liên quan

–         Website Học viện

–         Lưu VT

GIÁM ĐỐC

PGS. TS. Trần Quang Tiến