Căn cứ quyết định số 2320/QĐ-BQP ngày 25/7/2020 của Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnh các đơn vị liên kết Giáo dục quốc phòng và An ninh – chỉ định Học viện Phụ nữ Việt Nam liên kết với Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội để tổ chức giảng dạy Giáo dục quốc phòng và An ninh cho sinh viên;  

Để chuẩn bị tốt cho sinh viên học môn Giáo dục quốc phòng và An ninh, phòng Đào tạo thông báo về thời gian, địa điểm và những việc sinh viên cần chuẩn bị khi đến học như sau:

1.  Thời gian học:  04 tuần từ 26/4/2021 – 24/5/2021 (Sinh viên học tập, sinh hoạt tập trung tại Trung tâm trong suốt quá trình học kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ)

2.  Địa điểm học: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội – Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội.

3. Sinh viên tập trung tại Học viện trước ngày học 1 tuần để nghe phổ biến nội quy, nhận quân phục (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau). 

4.  Sinh viên học Giáo dục quốc phòng và An ninh nội trú tại Trung tâm theo quy định.