Hình thức thi: Online 

Thời gian: 8h – 9h30 Chủ nhật, ngày 20/6/2021

Nội dung thi: Bài thi TOEIC rút gọn gồm 2 kỹ năng Nghe và Đọc

Lệ phí thi: Học viện hỗ trợ 100% lệ phí thi cho sinh viên (trị giá 100.000đ)

Liên hệ: Fanpage https://www.facebook.com/EFS.EnglishForStudents

DANH SÁCH SINH VIÊN K7 CẦN CÓ MINH CHỨNG VỀ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CUỐI NĂM HỌC 2020-2021: HTTP://CETCAW.VN/TIENG-ANH-SINH-VIEN/DSSV-K7-CAN-CO-MINH-CHUNG-2020-2021

DANH SÁCH SINH VIÊN K8 CẦN CÓ MINH CHỨNG VỀ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CUỐI NĂM HỌC 2020-2021: HTTP://CETCAW.VN/TIENG-ANH-SINH-VIEN/DSSV-K8-CAN-CO-MINH-CHUNG-2020-2021