Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển dụng các vị trí sau:

01 Giảng viên Kinh tế học – Khoa Quản trị Kinh doanh; Học vị: Tiến sĩ

01 Giảng viên Luật Kinh tế – Khoa Luật; Học vị: Tiến sĩ

03 Giảng viên Luật Kinh tế –  Khoa Luật; Học vị: Thạc sĩ

01 Giảng viên CNTT – Khoa Truyền thông Đa phương tiện; Học vị: Tiến sĩ

03 Giảng viên CNTT – Khoa Truyền thông Đa phương tiện; Học vị: Thạc sĩ

02 Giảng viên Giới – Khoa Giới và phát triển; Học vị: Thạc sĩ

01 Giảng viên Tâm lý học – Khoa Khoa học cơ bản; Học vị: Tiến sĩ

01 Thư ký tòa soạn, Tạp chí khoa học -Viện Nghiên cứu phụ nữ; Trình độ chuyên môn: Cử nhân

01 Kế toán viên – Phòng TCKT; Trình độ chuyên môn: Cử nhân

01 Chuyên viên kế hoạch, tổng hợp – Phòng Tổ chức hành chính; Trình độ chuyên môn: Cử nhân

01 Chuyên viên quản lý đào tạo, bồi dưỡng –  Trung tâm bồi dưỡng cán bộ; Trình độ chuyên môn: Cử nhân

01 Chuyên viên Đào tạo, tuyển sinh – Phòng Đào tạo 

Ngoài các nhân sự tuyển dụng mới năm 2021, Học viện Phụ nữ Việt Nam thực hiện quy trình xét tuyển đối với các nhân sự đang ký hợp đồng lao động, đang làm việc toàn thời gian tại Học viện Phụ nữ Việt Nam và các ứng viên đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển vào viên chức theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Nội dung chi tiết của thông tin tuyển dụng mời bạn đọc xem chi tiết TẠI ĐÂY

Thông tin liên hệ:

Phòng Tổ chức hành chính, tầng 2 tòa nhà A2, 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Email: phongtchc@vwa.edu.vn

Điện thoại: 0243.37752756