Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế; Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo gia hạn tuyển dụng giảng viên cho một số ngành đào tạo:

–        04 giảng viên trình độ tiến sỹ trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành: Kinh tế, kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán – kiểm toán; Báo chí, truyền thông, công nghệ thông tin

–        02 giảng viên trình độ thạc sỹ trở lên thuộc một trong các chuyên ngành Báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, truyền thông quốc tế.

–        01 giảng viên trình độ thạc sỹ trở lên thuộc một trong các chuyên ngành Công nghệ thông tin, khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm.

–        02 giảng viên trình độ thạc sỹ trở lên thuộc một trong các chuyên ngành Luật, Luật kinh tế, Luật quốc tế

–        Hình thức tuyển dụng: Đánh giá hồ sơ, tính các điểm ưu tiên; thực hành giảng dạy; phỏng vấn trực tiếp.

–        Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/10/2017 đến 16h30 ngày 30/11/2017

Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành Chính, Học viện Phụ nữ Việt Nam; 68, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 02437752756 (trong giờ hành chính)

Xem chi tiết Thông báo số 70/TB-HVPNVN TẠI ĐÂY