QUY ĐỊNH THỜI GIAN LÊN LỚP TRONG NGÀY

(Áp dụng  từ học kỳ 1 năm học 2016-2017)

 

Thời gian giảng dạy của Học viện bắt đầu từ 7:00, mỗi tiết 50 phút được quy định cụ thể như sau:

Buổi học

Tiết học

Thời gian

Buổi học

Tiết học

Thời gian

SÁNG

1

7:00-7:50

CHIỀU

7

12:35-13:25

2

7:55-8:45

8

13:30-14:20

3

8:50-9:40

9

14:25-15:15

4

9:45-10:35

10

15:20-16:10

5

10:40-11:30

11

16:15-17:05

6

11:35-12:25

12

17:10-18:00

Mời bạn đọc download file Thời khóa biểu đính kèm TẠI ĐÂY