Tham dự buổi thẩm định có TS. Trần Quang Tiến – Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Phụ nữ Việt Nam, các chuyên gia tham gia dự án: PGS. TS. Hoàng Bá Thịnh – Trưởng Bộ môn Giới và Gia đình, Giám đốc Trung tâm Dân số và Phát triển, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn; TS. Nguyễn Hải Hữu – Chủ tịch Hiệp hội các trường đào tạo Công tác xã hội; cán bộ thuộc tổ chức UN WOMEN; Các đại biểu tham dự hội đồng đến từ Học viện Hành chính và Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ; Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn nhân lực cộng đồng; Đại học Quốc gia Hà Nội; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới; Đại học Sư phạm Hà Nội…và các giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Tại buổi làm việc TS. Dương Kim Anh – Trưởng khoa Giới & Phát triển đã trình bày tóm tắt đề cương Giáo trình Giới và An sinh xã hội; T.S. Bùi Thị Mai Đông – Trưởng khoa Công tác xã hội trình bày tóm tắt đề cương Sổ tay về Giới và An sinh xã hội. Các thành viên hội đồng đã góp ý, trao đổi về những vấn đề cần chỉnh sửa, hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng của tài liệu được thẩm định.

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Hội đồng thẩm định đã thông qua đề cương Giáo trình giới và an sinh xã hội, đề cương Sổ tay về Giới và An sinh xã hội. Nhóm xây dựng Giáo trình cùng với chuyên gia tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện đề cương dựa trên góp ý của Hội đồng và bắt đầu viết dự thảo giáo trình.

Là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án: “ Xây dựng tài liệu về giới và an sinh xã hội cho sinh viên hệ cử nhân của Học viện Phụ nữ Việt Nam và cán bộ Hội LHPN Việt Nam cấp cơ sở”, buổi thẩm định đề cương giáo trình đã thu được những kết quả như mong đợi góp phần đẩy mạnh tiến trình hoạt động của dự án. Ngoài ra, tại buổi thẩm định, các chuyên gia và đại biểu cũng đồng ý tiếp tục hỗ trợ Học viện trong các hoạt động tiếp theo của Dự án.