Tham dự chương trình tập huấn có trên 150 viên chức, người lao động thuộc Học viện đến từ Hà Nội và Phân hiệu Học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình tập huấn nâng cao năng lực viên chức, người lao động là hoạt động thường niên của Học viện Phụ nữ Việt Nam nhằm trang bị thông tin, kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và công tác quản trị Học viện.

Chương trình tập huấn được xây dựng chia theo hai nhóm là lớp dành cho giảng viên, nghiên cứu viên và nhóm dành cho viên chức hành chính, người lao động.

Phát biểu khai mạc, TS. Trần Quang Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ viên chức, người lao động là yêu cầu bắt buộc để bảo đảm mỗi người có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc và đảm bảo chất lượng theo chuẩn quy định. Lớp tập huấn trao cơ hội để viên chức, người lao động cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp làm việc và cách thức giải quyết cho những vấn đề đặt ra trong hoạt động của Học viện. Trên cơ sở đó, Giám đốc yêu cầu toàn thể viên chức, người lao động nghiêm túc tham gia và đóng góp tích cực cho khóa tập huấn để hoạt động thường niên này sẽ đạt được những kết quả như mong đợi.

Chương trình tập huấn được diễn ra từ 12/7 đến 14/7/2022. Sau phiên khai mạc, khối giảng viên và nghiên cứu viên được tiếp cận thông tin, kiến thức, kỹ năng về: Kỹ năng xây dựng Đề xuất Dự án và khai thác nguồn lực; Kỹ năng xây dựng các phương pháp kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra học phần do các chuyên gia của Đại học  Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tập huấn.

Lớp dành cho viên chức hành chính, người lao động được các chuyên gia tập huấn về vấn đề: Văn hóa giao tiếp trong trường đại học; Thực hiện quy trình ISO – thực trạng và giải pháp; Ban hành, thực hiện các văn bản hành chính; lưu trữ và văn thư – thực trạng và giải pháp.

Các hoạt động tập huấn được giảng viên, nghiên cứu viên và viên chức, người lao động nghiêm túc, nhiệt tình tham gia. Nhiều vấn đề được gợi mở, trao đổi và đưa ra những giải pháp phù hợp ứng dụng trực tiếp vào các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, hành chính.

Nhân dịp này, Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng tổ chức Sơ kết công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm 2022 nhằm tổng hợp, rà soát công việc và triển khai phương hướng thực hiện tốt công việc 6 tháng cuối năm 2022.

Ngoài nội dung tập huấn riêng, tập thể viên chức, người lao động cùng tham gia nội dung hoạt động tập thể nhằm nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, cải thiện khả năng tư duy sáng tạo và duy trì sự gắn kết giữa các thành viên trong ngôi nhà chung VWA.

Công tác tập huấn hè năm 2022 của Học viện đã đem lại những cách nhìn mới với suy nghĩ tích cực, thực tế về nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi đơn vị, mỗi viên chức người lao động đối với chính bản thân mình và sự phát triển của Học viện Phụ nữ Việt Nam.