Tham gia Hội thảo có: Bà Nguyễn Thị Hằng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hiệp hội dạy nghề và nghề công tác xã hội Việt Nam. Ông Nguyễn Hải Hữu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dạy nghề và Nghề công tác xã hội Việt Nam; Giảng viên, sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng có đào tạo nghề công tác xã hội, cán bộ các đơn vị thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Tại buổi Hội thảo, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Hải Hữu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dạy nghề và Nghề công tác xã hội Việt Nam giới thiệu các nội dung lý luận và thực tiễn trong dự án luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em sửa đổi, và các phương pháp, kỹ năng cần thiết trong việc tiếp cận nghiên cứu dự án Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em sửa đổi.

Sau 10 năm thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả nhất định, và cũng còn nhiều vấn đề tồn tại.

Căn cứ vào những kết quả đạt được và chưa đạt được của việc thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, những quy định của công ước quốc tê về quyền trẻ em, quy định về quyền trẻ em được ghi trong Hiến pháp năm 2013 và các vấn đề liên quan đến cơ chế phối hợp liên ngành, sự phân bổ về nguồn lực của Nhà nước, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Dự thảo luật chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Trong quá trình tiếp cận nghiên cứu, xem xét dự thảo luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em sửa đổi đòi hỏi phải có thông tin đa chiều về ưu, nhược điểm của dự luật, phải có kiến thức sâu rộng về quyền trẻ em và các lĩnh vực có liên quan, cần phải có kỹ năng phân tích so sánh, đảm bảo tính khách quan và trung thực.

Ngoài ra, Hội thảo đã được nghe bài trình bày của TS.Nguyễn Thị Thái Lan, giảng viên khoa Công tác xã hội Đại học Lao động xã hội về công tác xã hội đối với trẻ em, và TS.Bùi Thị Mai Đông, Trưởng khoa Công tác xã hội Học viện Phụ nữ Việt Nam về các hoạt động của Học viện Phụ nữ Việt Nam với Công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Kết thúc Hội thảo, TS. Trần Quang Tiến đã cảm ơn Ban tổ chức, cảm ơn Ban lãnh đạo Hiệp hội dạy nghề và nghề công tác xã hội vì Hiệp hội đã kết nạp Học viện Phụ nữ Việt Nam làm thành viên và Học viện cũng cam kết sẽ dành sự nhiệt tình và tâm huyết đối với các hoạt động bảo vệ phụ nữ và trẻ em.