Tham dự buổi tập huấn là các giảng viên Khoa Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam, cán bộ các Trung tâm bảo trợ xã hội và các cán bộ của Trung tâm CoRE.

Mục tiêu của buổi tập huấn nhằm mang tới cho học viên kiến thức về những chức năng khác nhau của kiểm huấn/giám sát; xác định được hai vấn đề khác nhau làm chậm tiến trình làm việc; xác định và thực hành hai hướng tiếp cận trong giao tiếp để xử lý hai vấn đề đó; xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên.

Các hoạt động thực hành trong buổi tập huấn được diễn ra xuyên suốt. Thông qua những hoạt động, giảng viên đã nắm được những mong muốn của học viên khi tham gia lớp tập huấn; đưa ra được các phẩm chất của một kiểm huấn viên; cách thức đạt được những phẩm chất đó; cách đánh giá vấn đề trong hoạt động kiểm huấn và các kỹ năng giải quyết các vấn đề đó.

Thông qua buổi tập huấn, các học viên đã nắm được những nội dung cơ bản, đơn cử như  các phẩm chất của một kiểm huấn viên: Biết thông cảm; Biết chấp nhận; Tôn trọng; Chân thành trong sự chia sẻ; Rõ ràng, minh bạch; Tập trung khi làm việc và bám vào mục tiêu công việc; Quyết đoán và suy nghĩ tích cực; Đảm bảo chắc chắn về việc hoàn thành công việc của mình.

Những phẩm chất của kiểm huấn viên mà giảng viên đưa ra mang tính bao quát và khá rõ ràng, giúp người học hình dung được vấn đề. Bên cạnh đó, học viên hiểu được khái niệm kiểm huấn và tại sao lại cần có hoạt động kiểm huấn, vai trò của kiểm huấn viên. Những hiểu biết này giúp cho hoạt động kiểm huấn sẽ được nhìn nhận một cách tích cực hơn và qua đó hoạt động trong công tác xã hội sẽ được nâng cao hơn.

Việc tham gia các bài tập thực hành đã trang bị thêm về các kỹ năng kiểm huấn, cách đặt ra các câu hỏi trong hoạt động kiểm huấn cho học viên. Tạo cơ hội cho học viên chia sẻ về những tình huống mà mình gặp phải trong công việc, qua đó trang bị cho họ kỹ năng đánh giá, phân tích, tổng hợp để đưa ra cách giải quyết vấn đề hay .

Sau buổi tập huấn, các học viên đã có được những phản ứng tích cực hơn khi thực hiện công việc. Họ nhận ra những phẩm chất của bản thân và xác định được trọng tâm, mục tiêu phấn đấu và nền tảng quan trọng của quá trình làm việc. Các học viên chia sẻ rằng, thông qua buổi tập huấn họ học được nhiều phẩm chất như sự cởi mở, sự chân thành, sự chấp nhận, sự trao quyền và trở nên tự tin hơn. Đồng thời, thông qua hoạt động tương tác họ cũng đã có những đóng góp đối với các giảng viên trong việc cải thiện các câu hỏi gợi ý trong hoạt động kiểm huấn.

Đối với những kiểm huấn viên, các bài tập đóng vai dựa trên các câu hỏi đã được gợi ý sẽ giúp họ nắm bắt tốt hơn về công việc của một kiểm huấn viên và hỗ trợ họ trong hoạt động nghề nghiệp.

Đối với các giảng viên Khoa Công tác xã hội, các hoạt động trong buổi tập huấn có thể được coi như những gợi ý trong quá trình giảng dạy/hướng dẫn thực hành đối với sinh viên, là những chất liệu tạo nên sự phong phú trong bài giảng.

Việc phối hợp với các đơn vị cùng tổ chức hoạt động tập huấn tạo cơ hội mở rộng hợp tác và thắt chặt thêm mối quan hệ giữa Học viện và các đối tác.

Giảng viên và các học viên chụp ảnh lưu niệm trước khi kết thúc khóa học