Khóa tập huấn có sự tham gia của 25 học viên là giảng viên đến từ các trường đại học, nhân viên công tác xã hội làm việc tại các cơ sở, cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp. Tân dụng cơ hội học tập và nâng cao kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã cử 02 giảng viên của khoa Công tác xã hội và khoa Luật tham gia khóa tập huấn.

Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục trẻ em cho biết các hành vi vi phạm quyền trẻ em vẫn đang diễn ra. Mặc dù hệ thống bảo vệ trẻ em đã được xây dựng nhưng thưc tế triển khai cho thấy còn những bất cập. Đội ngũ nhân viên công tác xã hội còn thiếu kỹ năng làm việc với trẻ em. Cục trẻ em đã nhận được khiếu nại của người dân về chất lượng các dịch vụ bảo vệ trẻ em hiện nay. Do vậy việc nâng cao năng lực cán bộ, người làm công tác bảo vệ trẻ em là rất cần thiết.

Nội dung tập huấn tập trung vào việc cung cấp kiến thức cơ bản về trẻ em và công tác bảo vệ trẻ em như: Hệ thống bảo vệ trẻ em ở Việt Nam; Cơ cấu dịch vụ bảo vệ trẻ em; Các giá trị bảo vệ trẻ em chuyên nghiệp; Ngược đãi, xâm hại, bỏ mặc trẻ em; Các lý thuyết về sự phát triển của trẻ em; Bảo vệ trẻ em các cấp độ 1, 2A và 2 B; Trang bị và thực hành các kỹ năng bảo vệ trẻ em; Khẳng định vai trò của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội trong việc xác định các cáo buộc về bảo vệ trẻ em.

Thông qua phương pháp giảng dạy trực tuyến TS. Pauline Memeduma – giảng viên đến từ Úc đã hướng dẫn các học viện tham gia hoạt động đóng vai, làm việc nhóm, phân tích trường hợp tạo ra sự hứng khởi cho lớp học.

Học viện Phụ nữ Việt Nam đã biên soạn giáo trình “Công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” và giảng dạy nội dung này trong chương trình đào tạo cử nhân ngành công tác xã hội. Khóa tập huấn là cơ hội để giảng viên nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác xã hội và bảo vệ trẻ em. Kết thúc khóa tập huấn, học viên được nhận chứng chỉ về Giảng viên nguồn bảo vệ trẻ em. Đây sẽ là đội ngũ giảng viên nguồn sẽ tham gia vào việc giảng dạy về công tác bảo vệ trẻ em ở các cấp sau này.