QUYẾT ĐỊNH MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO XÃ HỘI HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

  Đăng ký xét tuyển vào ngành XÃ HỘI HỌC:
  Mã trường: HPN
  Mã ngành Xã hội học : 7480201
  Fanpage ngành Xã hội học: https://www.facebook.com/CongtacxahoiHVPhunuVietNam
  Hotline: 0969.95.88.60   0983.00.86.09