Thời gian diễn ra cuộc thi: Từ ngày 18/4/2019 đến ngày 11/10/2019

– Cuộc thi sẽ được tổ chức theo 2 vòng:

* Vòng sơ khảo (18/4-05/9): các trường chủ động tổ chức thi, cử 3 đội tham dự vòng chung kết.

* Vòng chung kết (05/9-11/10):

+ 05/9-16/9: ban giám khảo đánh giá và lựa chọn các đội vào trận chung kết

+ 25/9-30/9: các đội làm việc với chuyên gia tư vấn để hoàn thiện bài dự thi

+ 01/10-05/10: các đội nộp bài dự thi hoàn chỉnh kèm bài thuyết trình tại trận chung kết

+ 11/10: các đội trình bày ý tưởng trong vòng 15 phút. Ban giám khảo đánh giá lợi ích kinh tế, tính thực tiễn và tính khả thi của ý tưởng kinh doanh; lựa chọn và công bố đội đạt giải.

– Mỗi đội chỉ được đăng ký dự thi một ý tưởng kinh doanh và không quá 5 sinh viên, đội trưởng là nữ sinh viên. Mỗi sinh viên chỉ được tham gia vào một đội.

– Ý tưởng kinh doanh thuộc các lĩnh vực kinh tế hoặc xã hội.

– Ý tưởng kinh doanh phải có tính sáng tạo, đặc trưng riêng, không sao chép lại các ý tưởng đã có và chưa được công bố công khai dưới bất kỳ hình thức nào. Những ý tưởng kinh doanh đăng ký tham gia vi phạm quy định này sẽ bị loại khỏi cuộc thi và không được công nhận kết quả.

– Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng hình ảnh người tham gia cuộc thi và nội dung các ý tưởng dự thi cho mục đích truyền thông.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi nhằm tìm kiếm, lựa chọn những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo và khả thi để hỗ trợ theo đề án 939 – Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp; tạo điều kiện cho nữ sinh viên được gặp gỡ, giao lưu với doanh nhân và nhà đầu tư tiềm năng; tạo tiền đề nhân rộng phong trào khởi nghiệp trong nữ sinh viên, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.