Hôm nay, Học viện Phụ nữ Việt Nam long trọng tổ chức Lễ Công bố quyết định và trao chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo quy định của nhà nước Việt Nam. Đây vừa là một sự kiện quan trọng vừa là một thành tích đáng ghi nhận của Học viện, góp phần lập thành tích chào mừng 60 năm ngày truyền thống Học viện và 8 năm thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam. Thay mặt Đảng ủy, BGĐ và toàn thể viên chức Học viện, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo Hội, các quý vị đại biểu, khách quý những lời chúc tốt đẹp nhất; chúc cho buổi lễ của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp.

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý,

Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập vào ngày 18 tháng 10 năm 2012 trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương được thành lập ngày 8-3-1960. Học viện ra đời là kết quả của quá trình chuẩn bị kéo dài 10 năm của TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, với 2 lần chủ trương thành lập Học viện được đưa vào Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc; đặc biệt, chủ trương thành lập Học viện đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cả Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ thông qua nhiều văn bản chỉ đạo, kết luận quan trọng, trong đó, quan trọng nhất là Chủ trương thành lập Học viện được đưa vào Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 27/4/2007 về Công tác Phụ nữ trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khẳng định: “Thành lập và phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học về công tác phụ nữ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội, cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Kế thừa truyền thống 60 năm vẻ vang của Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương, trong 8 năm thành lập, Học viện đã có sự phát triển nhanh chóng, luôn thực hiện tốt sứ mệnh và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; Học viện đã và đang trở thành một địa chỉ tin cậy trong đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học về giới, phụ nữ và các ngành khoa học xã hội. Tập thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên chức và viên chức của Học viện luôn thể hiện sự đoàn kết, tận tụy và sáng tạo trong công việc và học tập; là nhân tố quyết định cho những thành công của Học viện trong thời gian qua.

Công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đã được Học viện quan tâm ngay từ những ngày đầu thành lập. Năm 2015, cùng với sự phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện với Tầm nhìn đến năm 2030, Học viện đã triển khai công tác tự đánh giá và hoàn thành báo cáo tự đánh giá lần 1 trình Bộ phê duyệt, công nhận. Đầu năm 2018, với sự thay đổi quy định về các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT, Học viện đã tổ chức tự đánh giá và hoàn thành báo cáo tự đánh giá lần 2, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Ngay sau báo cáo tự đánh giá lần 2, Học viện đã tiến hành các biện pháp cải tiến chất lượng liên tục và chặt chẽ, với việc xây dựng, rà soát lại hệ thống các quy chế, quy định, quy trình công việc; trong đó coi trọng thực hiện các biện pháp cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, các công cụ đánh giá sự hài lòng của các bên liên quan và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng. Trên cơ sở thực hiện những cải tiến mạnh mẽ, Học viện đã đề ra mục tiêu phải hoàn thành kiểm định độc lập chất lượng cơ sở giáo dục trong năm 2020.

Sau khi được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam đồng ý tổ chức Đoàn chuyên gia đánh giá độc lập, Học viện đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt các công việc chuẩn bị theo kế hoạch của đoàn đánh giá, kịp thời cho đoàn vào khảo sát chính thức từ ngày 18-24/6/2020. Ngày 29/8/2020, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục đã họp, thảo luận và bỏ phiếu thông qua và Nghị quyết số 22/NQ-HĐKĐCLGD của Hội đồng được ban hành ngày 1/9/2020 với kết quả cả 4 lĩnh vực “đảm bảo chất lượng về chiến lược, đảm bảo chất lượng về hệ thống, đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng và kết quả hoạt động đều đạt trên điểm trung bình. Trong đó, có 76,6% trong tổng số 111 tiêu chí đạt từ điểm 4 trở lên (thang đo 7 điểm). Đây thực sự là kết tinh của những nỗ lực tột bậc, sự cống hiến không ngừng của các thế hệ lãnh đạo Học viện, của toàn thể công chức, viên chức, người lao động và tập thể học viên, sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam. Kết quả này đã khẳng định truyền thống đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học cũng như các lĩnh vực công tác khác của Học viện đã được xã hội ghi nhận. Việc đạt được chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục còn là một bước ngoặt, bước chuyển mình quan trọng của Học viện; tạo động lực vô cùng tích cực để Học viện tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và phát triển thương hiệu trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng gắn với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ; phấn đấu đưa Học viện Phụ nữ Việt Nam trở thành một trung tâm lớn nhất về bồi dưỡng cán bộ Hội, cán bộ nữ cho hệ thống chính trị; một cơ sở giáo dục đại học có uy tín ở tất cả các ngành học, trong đó đạt được thương hiệu hàng đầu trong các ngành học đặc thù và đóng góp mạnh mẽ vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Trong thời gian trước mắt, Học viện cũng sẽ nhanh chóng thực hiện nghiêm túc toàn bộ 24 kiến nghị cải tiến chất lượng giáo dục của Đoàn đánh giá, trong đó tập trung vào rà soát toàn bộ chiến lược, xây dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 có tính đến khắc phục các hạn chế trong tất cả các lĩnh vực công tác, hoàn thiện và vận hành tốt hơn hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và nhanh chóng triển khai đánh giá chương trình đào tạo theo lộ trình để đảm bảo đạt các tiêu chuẩn kiểm định của Việt Nam và khu vực.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu,

Để có được kết quả ngày hôm nay, bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động và toàn thể học viên, sinh viên Học viện; Học viện Phụ nữ Việt Nam đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, nhà nước; sự chỉ đạo toàn diện, sát sao, sự tạo điều kiện tối đa của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; sự quản lý, giám sát chặt chẽ về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban đơn vị trực thuộc TW Hội LHPN Việt Nam, các cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức quốc tế và các nhà tuyển dụng sinh viên Học viện. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận những đóng góp đó. Học viện cũng xin được đặc biệt cảm ơn các chuyên gia đoàn đánh giá và các đc lãnh đạo, chuyên viên của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam đã tổ chức đánh giá khách quan, công tâm, ghi nhận đúng những kết quả đạt được của Học viện và đưa ra những kiến nghị toàn diện, xác đáng. Đợt đánh giá thực sự mang đến nhiều bài học quý báu cho Học viện phát triển.

Một lần nữa, xin kính chúc sức khỏe và thành công trong công việc và cuộc sống đến tất cả các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, viên chức, người lao động trong Học viện và toàn thể các em sinh viên.

Trân trọng cảm ơn!

Ban Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam nhận giấy chứng nhận và hoa chúc mừng từ đại diện Bộ GD & ĐT và TT Kiểm định chất lượng GD – Hiệp hội các trường CĐ ĐH Việt Nam