Buổi nói chuyện chuyên đề có sự tham gia của ThS. Đặng Thị Thúy Hường – Chuyên gia đến từ Viện Phát triển xã hội; cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa Công tác xã hội và những người quan tâm đến lĩnh vực Công tác xã hội.

Mở đầu buổi nói chuyện chuyền đề, NCS.Nguyễn Văn Thanh – Giảng viên khoa Công tác xã hội đã giới thiệu về Khoa Công tác xã hội, chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội của Học viện Phụ nữ Việt Nam. Tiếp theo đó, cán bộ, giảng viên và sinh viên được nghe ThS. Đặng Thị Thúy Hường trình bày một số nội dung liên quan đến LGBT, lịch sử LGBT, các nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS của nhóm LGBT, thực trạng lây nhiễm HIV/AIDS của nhóm LGBT, các biện pháp phòng tránh HIV/AIDS và các bệnh lây nhiễm. Bên cạnh đó, giảng viên, sinh viên tham gia buổi nói chuyện cũng được lắng nghe chia sẻ thực tế của một số trường hợp LGBT điển hình.

Sau phần chia sẻ khái quát về cộng đồng LGBT, giảng viên và sinh viên tham gia buổi nói chuyện đã trao đổi, thảo luận sôi nổi, đặt ra nhiều câu hỏi thú vị cho chuyên gia và những người thuộc giới LGBT.

Các câu hỏi đã được trả lời thấu đáo, tạo ra một không khí hoạt động khoa học tích cực, cán bộ, giảng viên, đặc biệt là sinh viên ngành Công tác xã hội đã có thêm kiến thức về  LGBT với vấn đề lây nhiễm HIV/AIDS hiện nay.

Buổi nói chuyện chuyên đề “LGBT với vấn đề lây nhiễm HIV/AIDS hiện nay” đã thành công tốt đẹp. Buổi nói chuyện cũng mang lại những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho việc giảng dạy, học tập học phần “Công tác xã hội với người đồng tính, song tính và chuyển giới”, “Công tác xã hội với người nhiễm và ảnh hưởn bởi HIV/AIDS” trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội tại Học viện Phụ nữ Việt Nam hiện nay.