Đến dự lễ khai giảng có tiến sĩ Trần Quang Tiến- Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Hoa – chủ nhiệm khoa Xã hội học Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn cùng toàn thể 20 học viên của lớp tập huấn.

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS.Trần Quang Tiến, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã khẳng định mối quan hệ giữa Học viện Phụ nữ Việt Nam và Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn những năm qua đã có bước phát triển tốt; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của lớp bồi dưỡng Công tác xã hội cho giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện, trong bối cảnh Học viện Phụ nữ Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo Cử nhân ngành Công tác xã hội từ năm 2013.

Thay mặt toàn thể học viên lớp học, học viên Nguyễn Thị Thanh Thủy đã phát biểu cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, các thầy cô giáo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tạo điều kiện tổ chức lớp tập huấn, đồng thời xin hứa sẽ nghiêm túc học tập và hoàn thành khóa học với kết quả cao nhất.

Lớp bồi dưỡng là tiền đề để giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện Phụ nữ Việt Nam tiếp tục học tập ở những trình độ cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ ngành Công tác xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện trong thời gian tới.