Mời bạn đọc xem nội dung chi tiết của Quyết định  công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên khóa II và bổ sung kết quả rèn luyện sinh viên khóa V Học kỳ I năm học 2017 – 2018 TẠI ĐÂY