Mời bạn đọc xem nội dung chi tiết của Kế hoạch tổ chức tuần học kỹ năng mềm HKII năm học 2017 – 2018 TẠI ĐÂY

Mời bạn đọc xem Lịch học Tuần Kỹ năng mềm TẠI ĐÂY

Danh sách chia lớp học tuần Kỹ năng mềm