– Sinh viên download và in mẫu phiếu từ file MẪU ĐĂNG KÝ THẺ SINH VIÊN HVPNVN sau đó điền các thông tin và ký tên vào phiếu theo hướng dẫn của file Mở tài khoản (bản mẫu).

Lưu ý: Các em hoàn thành việc điền phiếu trước khi nhập học

Khi đến làm thủ tục nhập học ngày 26, 27/8/2017, các em mang theo hồ sơ làm thẻ sinh viên bao gồm:

1. Phiếu ĐĂNG KÝ THẺ SINH VIÊN đã điền đủ thông tin và ký tên;

2. 01 Chứng minh thư photo (không cần công chứng);

3. 02 ảnh 2×3 ( sau ảnh ghi rõ: Họ tên, Mã sinh viên,)

Download MẪU ĐĂNG KÝ THẺ SINH VIÊN HVPNVN

Download MẪU MỞ TÀI KHOẢN (bản mẫu)

DANH SÁCH CHIA LỚP SINH VIÊN K5

Xem thêm thông tin về việc liên kết làm thẻ sinh viên tích hợp ATM TẠI ĐÂY