Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ của kế hoạch triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ ngành: “Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công việc của Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội LHPN cấp xã. Hội thảo cũng là diễn đàn để chia sẻ các kết quả nghiên cứu khoa học đồng thời xin ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học có liên quan về các hoạt động xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả làm việc của Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN cấp xã nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng Báo cáo Tổng hợp kết quả nghiên cứu.

Tham dự hội thảo, có PGS.TS. Nguyễn Hải Hữu – Học viện Hành chính quốc gia; Đại diện các Ban, đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam; Về phía học viện có TS.Dương Kim Anh – Phó Giám đốc Học viện, ThS. Hà Thị Thanh Vân – Phó Giám đốc Học viện, các chuyên gia trong lĩnh vực Quản lý nhà nước, Quản trị doanh nghiệp; công tác Hội phụ nữ, các thành viên hội đồng Khoa học, nghiên cứu viên, giảng viên thuộc Học viện và nhóm nghiên cứu.

Tại buổi hội thảo, TS. Bùi Thị Mai Đông – Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công việc của Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội LHPN cấp xã đã trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu, tổng quan, cơ sở lý luận, thực tiễn của việc xây dựng bộ chỉ số, quá trình xây dựng bộ chỉ số và kết quả khảo sát xin ý kiến địa phương và những khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Sau khi lắng nghe phần trình bày nội dung cơ bản của đề tài kèm theo các khuyến nghị, đề xuất, các chuyên gia, người tham dự hội thảo đã tập trung thảo luận các chuyên đề sau:

  • Chuyên đề 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu về xây dựng bộ chỉ số đánh giá
  • Chuyên đề 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công việc của Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN cấp xã.
  • Chuyên đề 3: Quá trình xây dựng bộ chỉ số và kết quả khảo sát xin ý kiến địa phương về các chỉ số.

Tại phần thảo luận về các chuyên gia và người tham dự đã nêu những ý kiến đóng góp nhằm thống nhất tên gọi với nội dung, chuẩn hóa đề cương nghiên cứu; Đảm bảo các yêu cầu đo lường, lượng hóa, cụ thể hóa được công việc và phạm vi ảnh hưởng khi xây dựng bộ chỉ số đặc biệt nhấn mạnh về yêu cầu bộ chỉ số đánh giá phải dựa trên chuẩn vị trí công việc/chức trách nhiệm vụ; Hoàn thiện, cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá; Bổ sung cách tiếp cận hệ thống; Bổ sung những khó khăn trong quá trình nghiên cứu; Thống nhất theo quy chuẩn về mặt hình thức…

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng được đánh giá cao bởi tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong thời điểm dịch Covid – 19 bùng phát để tiến hành thực hiện đề tài. Báo cáo Tổng hợp kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công việc của Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội LHPN cấp xã thể hiện trách nhiệm, tâm huyết của nhóm nghiên cứu với mong muốn đóng góp vào công tác đánh giá kết quả làm việc từ đó nâng cao và cải thiện kỹ năng làm việc của đội ngũ chủ tịch, phó chủ tịch hội LHPN cấp xã.

Thông qua hội thảo, nhóm nghiên cứu cũng có những phản hồi kịp thời khi tiếp nhận ý kiến của chuyên gia để các thành viên tham dự có thể hiểu rõ hơn về đề tài nghiên cứu đang được thực hiện đồng thời tiếp thu những ý kiến giá trị, có hàm lượng nghiên cứu cao từ các chuyên gia và người tham dự để làm căn cứ bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung đề tài.