Ông Nguyễn Ngọc Toản, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và đại diện UNICEF tại Việt Nam đã phát biểu khai mạc và trình bày các mục tiêu, mong đợi từ hội thảo. PGS.TS. Giang Thanh Long, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách công, Đại học Kinh tế quốc dân đã trình bày đề xuất nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án số 488 về Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. GS. TS. Stephen Kidd, chuyên gia nước ngoài cũng trình bày các phương án đổi mới An sinh xã hội tại Việt Nam. Mục tiêu của đề án là kết hợp sự hỗ trợ từ Nhà nước với gia đình và cộng đồng nhằm tăng cường khả năng của tất cả các đối tượng hưởng trợ giúp xã hội trong việc thích ứng với rủi ro và đạt được mức sống tối thiểu.

          Giảng viên khoa Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tham gia hội thảo và tích cực thảo luận về Kế hoạch thực hiện và đề xuất đổi mới về trợ giúp xã hội cũng như có những góp ý chi tiết về các hợp phần kế hoạch. Kết quả thảo luận đã được trình bày theo nhóm và được chỉnh sửa trực tiếp vào dự thảo Kế hoạch. Những nội dung thu nhận được từ hội thảo sẽ rất bổ ích cho giảng viên của Khoa trong việc cập nhật các kiến thức mới liên quan đến các học phần An sinh xã hội, Chính sách xã hội và Công tác xã hội nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.