Dự hội thảo, ngoài các đại diện của hai tổ chức còn có đại biểu đại diện Bộ nông nghiệp & Phát triển nông thôn; đại biểu các Vụ Bình đẳng giới, Vụ Nghiên cứu Lao động xã hội thuộc Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội; đại diện một số ban, đơn vị thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt, tham dự Hội thảo còn có nữ giám đốc các Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới thuộc các Hợp tác xã khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, ông Lê Văn Nghị – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã nông nghiệp nhấn mạnh ý nghĩa, mục đích của Hội thảo, đồng thời định hướng các nội dung mà Hội thảo sẽ tập trung thảo luận:

– Vị trí, vai trò của phụ nữ trong các hợp tác xã nông nghiệp

– Giải pháp phát huy vai trò, nâng cao vị thế của phụ nữ trong các hợp tác xã nông nghiệp.

– Cơ hội và thách thức đối với phụ nữ trong các hợp tác xã nông nghiệp

– Kết quả và những tồn tại trong hoạt động kinh tế của phụ nữ thuộc các hợp tác xã nông nghiệp

– Các giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ trong các hợp tác xã nông nghiệp

Đại diện Tổ chức phát triển Hà Lan SNV, ông Bùi Văn Minh cũng bày tỏ mong muốn những kết quả của Hội thảo sẽ ảnh hưởng tích cực đến Dự án. Tại Hội thảo, đại diện nhóm nghiên cứu Trường Bồi dưỡng cán bộ của Liên minh Hợp tác xã trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả nghiên cứu: “Thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò của lao động nữ trong các hợp tác xã nông nghiệp”. Theo báo cáo, phụ nữ chiếm 80% lực lượng lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp. Lao động nữ có vai trò quan trọng trong việc xây dựng điều lệ, nội qui, qui chế hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp, trong điều hành, quản lý hợp tác xã, trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh và tham gia các hoạt động khác trong các hợp tác xã nông nghiệp. Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra những khó khăn của phụ nữ trong việc tiếp cận các nguồn lực xã hội do quan niệm còn mang nặng định kiến giới, sự thiếu quan tâm của xã hội đối với lực lượng lao động nữ nông thôn. Dựa trên các kết quả nghiên cứu, báo cáo đã đề xuất 9 nhóm giải pháp phát huy vai trò của lao động nữ trong các hợp tác xã. Hội thảo cũng đã được nghe các bài tham luận về luật pháp, chính sách đối với lao động nữ khu vực nông nghiệp, về những thuận lợi, khó khăn trong thực thi các chính sách ưu tiên đối với lao động nữ tại các hợp tác xã nông nghiệp.

Tại Hội thảo, TS.Bùi Thị Mai Đông – Trưởng khoa Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam có báo cáo tham luận: “Nâng cao nhận thức, ý chí tự lực, tự cường của phụ nữ trong các hợp tác xã nông nghiệp”. Tham luận đã khái quát vai trò và sự đóng góp của phụ nữ nông thôn nói chung, phụ nữ nông thôn trong các hơp tác xã nông nghiệp nói riêng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thực trạng về nhận thức, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của phụ nữ nông thôn trong giai đoạn hiện nay; các giải pháp nâng cao nhận thức, ý chí và khát vọng vươn lên, phát huy vai trò của lao động nữ trong các Hợp tác xã nông nghiệp.

Hội thảo cũng giới thiệu một số mô hình hợp tác xã nông nghiệp của phụ nữ; kinh nghiệm về phát triển mô hình hợp tác xã nông nghiệp; quản lý, điều hành hoạt động và sử dụng lao động nữ trong các hợp tác xã nông nghiệp. Ngoài ra, đại diện các hợp tác xã cũng nêu các tấm gương phụ nữ hoạt động kinh tế xuất sắc trong một số hợp tác xã nông nghiệp.

Hội thảo đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các đại biểu, những ý kiến phát biểu trong hội thảo là những bài học kinh nghiệm, những gợi ý quí báu không chỉ đối với các hợp tác xã nông nghiệp trong quá trình phát triển mà đối với cả những nhà hoạch định chính sách, những người đang hoạt động trong lĩnh vực bình đẳng giới.