Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo ban Luật pháp – Chính sách, ban Gia đình – xã hội TW Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo Học viện, khoa Giới, Phòng Đào tạo, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ thuộc Học viện Phụ nữ Việt Nam; nhóm xây dựng Sổ tay và chuyên gia. Ngoài ra, hội thảo còn nhận được sự tham gia góp ý của đông đảo giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện.

Tại hội thảo, TS. Bùi Thị Mai Đông, trưởng khoa Công tác xã hội, Trưởng nhóm xây dựng Sổ tay đại diện cho các thành viên và chuyên gia đã giới thiệu về cuốn Sổ tay Lồng ghép Giới trong An sinh xã hội. Đa số các đại biểu đánh giá cuốn Sổ tay tuy mới là Dự thảo nhưng đã được đầu tư công sức, nghiên cứu kỹ lưỡng về nội dung và trình bày sáng tạo. Tuy nhiên, để thực sự phù hợp với đối tượng sử dụng là cán bộ Hội cấp cơ sở, cuốn Sổ tay cần được đơn giản hóa về cả nội dung và hình thức: cách dùng câu, từ, đưa hình ảnh, bảng biểu… cần dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng đối với cán bộ Hội cấp cơ sở.

Với kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình làm việc với cán bộ Hội cơ sở, các đại biểu ban Luật pháp – Chính sách, Ban Gia đình – Xã hội của TW Hội, Trung tâm bồi dưỡng cán bộ của Học viện đã góp ý nhiều nội dung liên quan đến ngôn ngữ của cuốn Sổ tay sao cho phù hợp với đặc thù của người sử dụng. Trong khi đó các đại biểu từ khoa Giới của Học viện góp ý về cách trình bày để một cuốn Sổ tay về giới thể hiện được sự bình đẳng giới. Các đại biểu trong Hội thảo cũng nghe những góp ý, chia sẻ của chuyên gia và lãnh đạo Học viện.

Đại diện nhóm xây dựng Sổ tay, TS. Bùi Thị Mai Đông đã cảm ơn các góp ý hữu ích, quý báu của các đại biểu. Trên cơ sở kết quả của Hội thảo cùng với những ý kiến của nhà tài trợ UN Women, các thành viên nhóm sẽ tiếp tục phối hợp với chuyên gia và họa sĩ để chỉnh sửa lại nội dung và hình thức của cuốn Sổ tay trước khi đưa vào tập huấn thí điểm cho cán bộ Hội cấp cơ sở.