Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Robert Madsen – cố vấn bảo vệ trẻ em của Tổ chức AVI, người đã có 25 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp với trẻ em và gia đình trên toàn thế giới đã chia sẻ về thực trạng xâm hại trẻ em hiện nay, những nguy cơ dễ dẫn đến tổn hại cho trẻ em và sự cần thiết của hệ thống chính sách về bảo vệ trẻ em. Theo ông, trẻ em là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và xâm hại do những đặc điểm về nhận thức, sự phát triển chưa đầy đủ về thể chất và sự phụ thuộc vào người chăm sóc của trẻ em. Đây không phải chỉ là đặc điểm của trẻ em Việt Nam mà nó là đặc điểm chung của trẻ em ở các nước như: Úc, Campuchia… Vấn đề xâm hại trẻ em là vấn đề toàn cầu.

Tại Hội thảo, các chủ đề chính được đưa ra trao đổi, thảo luận theo nhóm bao gồm: Hiểu biết về trẻ em; những nguy cơ đối với trẻ em mồ côi tại các cơ sở chăm sóc tập trung; xâm hại tình dục trẻ em; lao động trẻ em; những chính sách xã hội về bảo vệ trẻ em và việc thực thi những chính sách xã hội về bảo vệ trẻ em ở Việt Nam hiện nay. Các đại biểu đến từ tổ chức bảo vệ trẻ em ở Việt Nam cũng có những chia sẻ sâu sắc về thực trạng và những yếu tố gây tổn hại cho trẻ em, nhất là trẻ em mồ côi không sống cùng với gia đình. Một trong những nguyên nhân khiến trẻ em dễ bị xâm hại đó là khả năng nhận thức và phản kháng lại trước sự xâm hại, yếu tố văn hóa cũng là một trong số các nguyên nhân được đưa ra.

Giảng viên khoa CTXH, Học viện Phụ nữ VN tham dự hội thảo

Những nội dung phong phú và mới mẻ tại Hội thảo là nguồn tư liệu thực tế cho việc giảng dạy học phần Công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hướng dẫn thực hành đối với sinh viên tại các cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của khoa Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam.