Nhằm triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, ngày 18/1/2017, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức khai mạc khóa tập huấn công tác đảm bảo chất lượng giáo dục cho cán bộ, giảng viên của Học viện. Khóa tập huấn do PGS. TS Lê Đức Ngọc, nguyên Phó Ban Đào tạo, Đại Học Quốc Gia Hà Nội thực hiện sẽ diễn ra trong 4 ngày với 03 chủ đề Tổng quan về Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh mới; Đổi mới căn bản toàn diện hoạt động giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu chất lượng của thời đại; Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo (Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT); Đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục đại học (Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT).

PGS. TS Lê Đức Ngọc đã trình bày một số nội dung về công tác kiểm định và đánh giá chất lượng: giới thiệu tổng quan về kiểm định chất lượng giáo dục trong nước và trên thế giới; giới thiệu, phân tích nội hàm Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo; giải đáp thắc mắc của cán bộ, giảng viên trong quá trình nghiên cứu tài liệu và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; hướng dẫn học viên thực hành và đưa ra một số đề xuất nhằm triển khai tốt công tác tự đánh giá của nhà trường và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực và đảm bảo quyền lợi cho người học.  

Khóa tập huấn đã nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên Học viện về tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục. Đây sẽ là nền tảng để các đơn vị triển khai công tác tự đánh giá, kiểm định chất lượng công việc. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục được triển khai sẽ giúp học viện thực hiện tốt trách nhiệm giải trình đối với xã hội về những vấn đề có liên quan đến các ngành đào tạo, điều này sẽ giúp thông tin được lưu thông đầy đủ theo hai chiều kiến tạo sự minh bạch và nâng cao vị thế, hình ảnh của học viện.