Trên cơ sở yêu cầu thực tế bảo đảm vận hành công việc, khóa bồi dưỡng thiết kế 01 nội dung chung; 01 nội dung dành riêng về nghiên cứu khoa học cho khối giảng viên, nghiên cứu viên; 02 nội dung về nghiệp vụ và mô tả công việc theo vị trí việc làm cho viên chức hành chính, người lao động.

Ngoài các thành viên Ban Giám đốc trực tiếp thực hiện các nội dung bồi dưỡng, Học viện đã mời PGS. TS Nguyễn Tiến Trung, Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; PGS.TS Nguyễn Xuân Hào, Phó Trưởng Khoa Văn, Trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ thông tin về văn hóa tổ chức trong trường đại học và kỹ năng viết bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế; tiến sĩ Lưu Song Hà chia sẻ về kỹ năng nghiên cứu khoa học.

Giảng viên và nghiên cứu viên tập trung trao đổi, thảo luận về cách xây dựng danh mục tài liệu tham khảo theo chuẩn APA (American Psychological Association); xây dựng khung lý thuyết cho nghiên cứu; kỹ năng viết bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế; các kỹ thuật phân tích thống kê cơ bản dùng cho viết báo cáo nghiên cứu, bài báo khoa học.

Viên chức hành chính đã tìm hiểu, trao đổi về tổ chức công việc theo kế hoạch; mở hồ sơ công việc; kỹ năng viết báo cáo; hoàn thiện bản mô tả công việc cho từng vị trí việc làm, trong đó tập trung xác định cụ thể định mức công việc, khối lượng sản phẩm; cách thức hoàn thành công việc và khung năng lực…

Đồng thời, viên chức và người lao động cũng đã đi thực tế tìm hiểu truyền thống, văn hóa, lịch sử tại bảo tàng tổng hợp Bình Định và giao lưu, chia sẻ về công việc, cuộc sống để hiểu biết hơn về mỗi thành viên trong gia đình Học viện.         

Hy vọng những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thu thập được tại khóa bồi dưỡng sẽ giúp viên chức, người lao động tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công việc của bản thân, góp phần hoàn thành có chất lượng chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, từ đó thực hiện tốt sứ mệnh và giá trị cốt lõi Đoàn kết – Tận tụy – Sáng tạo – Hiệu quả của Học viện.