Học viện đã phát động và tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như: tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm tuyên truyền về ngày sách; phát động Tuần đọc sách tại thư viện; Phát động đợt quyên góp sách để xây dựng tủ sách lớp học tại các trường học miền núi, vùng sâu, vùng xa…

Các hoạt động này được tổ chức nhằm mục đích: khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Ngay khi phát động, học viện đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, giảng viên học viện trong việc chia sẻ, tuyên truyền giới thiệu về ngày sách. Đặc biệt, phong trào quyên góp sách để xây dựng tủ sách lớp học tại các trường học miền núi, vùng sâu, vùng xa đã được triển khai đến mọi cán bộ và sinh viên của học viện. Bằng tất cả những tình cảm chân thành nhất cùng niềm tin về một tương lai sáng hơn cho trẻ em vùng sâu vùng xa bắt đầu từ chính những cuốn sách hôm nay, cán bộ, sinh viên của học viện đã tích cực quyên góp sách với nhiều thể loại như: sách giáo khoa, sách về khoa học thường thức, sách lịch sử, sách kỹ năng sống… Hiện nay, Phòng Công tác sinh viên đã thu nhận được trên 1000 cuốn sách và số lượng sách được quyên góp vẫn tiếp tục tăng lên.

Hi vọng rằng, từ những cuốn sách này sẽ hình thành nên nhiều tủ sách học đường thắp sáng niềm vui mỗi ngày đến trường và góp phần mở ra con đường tương lai tươi sáng hơn cho các em.