Với Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội LHPN cấp quận/huyện và xã/phường/thị trấn” giai đoạn 2008 – 2012, Khoa đã phối hợp tổ chức đào tạo 26 lớp Trung cấp Công tác xã hội cho 1.665 cán bộ chủ chốt của Hội LHPN cấp xã, phường, thị trấn trong phạm vi cả nước.

Song song với việc tổ chức các khóa đào tạo, Khoa Công tác xã hội đã và đang tham gia nhiều chương trình, dự án về Công tác xã hội như:

– Hợp tác với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef) và Cục chăm sóc bảo vệ trẻ em thuộc Bộ Lao động – Thương Binh – Xã hội xây dựng tài liệu “Phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em”, “Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em thời kỳ mới”, tổ chức các lớp tập huấn và lồng ghép nội dung kiến thức các chuyên đề này vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện.

– Tham gia Dự án “Tăng cường năng lực cho cán bộ cộng đồng làm công tác xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh” do tổ chức CFSI của Philippines tài trợ.

–       Hợp tác với Hiệp hội Công tác xã hội Liên bang Nga trong nghiên cứu đào tạo, thúc đẩy nghề công tác xã hội, mở rộng mối quan hệ hợp tác đào tạo đại học và sau đại học.

– Phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) nghiên cứu, xây dựng tài liệu “Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với một số nhóm đối tượng yếu thế ở Việt Nam” do tổ chức Oxfam (Hà Lan) tài trợ.

– Tham gia tổ chức các khoá bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác phụ nữ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý… cho cán bộ nữ thuộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Đảng nhân dân Campuchia với 300 học viên đến từ các bộ, ngành.

–     Giai đoạn 2013 – 2017, Khoa tiếp tục tham gia thực hiện đề án 1891: Đào tạo trung cấp ngành Công tác xã hội cho cán bộ Hội LHPN Việt Nam, cán bộ nguồn của Hội và các ban ngành, đoàn thể.

–     Đào tạo các khóa sơ cấp nghề Công tác xã hội cho các địa phương trên địa bàn cả nước.

– Thực hiện đề tài nghiên cứu cấp bộ, ngành và cơ sở về các đối tượng yếu thế trong cộng đồng, đặc biệt là các nhóm phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

– Tham gia các chương trình dự án của các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ như: OXFAM, UNICEF, UNWOMEN, CFSI…

– Từ năm 2013, Khoa đã tham gia mạng lưới đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội cùng với hơn 40 trường đại học và cao đẳng khác trong cả nước (100% giảng viên của Khoa là thành viên của Hiệp hội Đào tạo Nghề Công tác xã hội).

Giảng viên và sinh viên K1 Khoa CTXH – Học viện Phụ nữ Việt Nam

2. Chức năng, nhiệm vụ

– Đào tạo cử nhân Công tác xã hội, hệ chính quy tập trung và vừa làm vừa học;

– Đào tạo Công tác xã hội bậc cao đẳng, trung cấp, hệ chính quy tập trung và vừa làm vừa học;

          – Giảng dạy các môn thuộc Bộ môn Xã hội học và Bộ môn Tâm lý học cho tất cả các chuyên ngành trong Học viện;

          – Tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng, tập huấn,  nói chuyện chuyên đề cho các cơ quan ở trung ương, địa phương và các lớp do Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức;

– Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, tổng kết thực tiễn;

– Quản lý sinh viên, học viên chuyên ngành.

3. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên

* Giảng viên cơ hữu: Khoa hiện có tổng số 10 giảng viên cơ hữu. 100% cán bộ, giảng viên của Khoa đạt trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó: 3 tiến sĩ (1 giảng viên chính), 7 thạc sĩ (trong đó có 1 nghiên cứu sinh). Đội ngũ giảng viên của Khoa được đào tạo cơ bản tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước, có năng lực chuyên môn, phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy tốt, phát huy tính tích cực, chủ động của người học. 

* Cộng tác viên: Trên 20 Phó Giáo sư, tiến sĩ, giảng viên chính, thạc sĩ… đang công tác tại các trường đại học, học viện, như: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Lao động – Xã hội; Học viện Hành chính quốc gia, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Đại học Sư phạm Hà Nội và nhiều cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, trung tâm thực hành, tổ chức phi chính phủ… có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

   

    TS. Bùi Thị Mai Đông – Trưởng khoa                 TS Đoàn Thị Thanh Huyền – P. Trưởng khoa

 


ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI


          CÁC BỘ MÔN

XÃ HỘI HỌC

Xã hội học đại cương

– Dân số và Phát triển

– Gia đình học

– Sức khỏe cộng đồng

CÔNG TÁC XÃ HỘI CƠ BẢN

– Nhập môn Công tác xã hội

– Đạo đức Công tác xã hội

– Lý thuyết công tác xã hội

– Công tác xã hội cá nhân

– Công tác xã hội nhóm

– Phát triển cộng đồng

– Công tác xã hội với gia đình

– Phương pháp nghiên cứu công tác xã hội

– Quản trị ngành Công tác xã hội

– Chính sách xã hội

– An sinh xã hội

– Tham vấn cơ bản…

CÔNG TÁC XÃ HỘI CHUYÊN BIỆT

– Công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh  đặc biệt

– Công tác xã hội với người cao tuổi

– Công tác xã hội với người khuyết tật

– Công tác xã hội với nạn nhân bị mua bán

– Công tác xã hội với người hoạt động mại dâm

– Công tác xã hội với người người nghiện ma túy

– Công tác xã hội với người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

– Công tác xã hội với nạn nhân bị bạo lực gia đình

– Công tác xã hội trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần

 

– Công tác xã hội trong trường học

4. Các sản phẩm khoa học:

          Từ khi được thành lập (2012), Khoa Công tác xã hội đã tích cực biên soạn tài liệu và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, cụ thể:

          * Các tài liệu được biên soạn:

– Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong thời kỳ mới (tham gia biên soạn thuộc dự án do UNICEF tài trợ) (2012);

– Công tác xã hội với phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt (2013);

– Công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (2013);

– Công tác xã hội với người cao tuổi (2014);

– Công tác xã hội với nạn nhân bị mua bán (2014);

– Công tác xã hội trong phòng chống bạo lực gia đình (2015);

– Đạo đức Công tác xã hội (2015)…

           * Các đề tài nghiên cứu khoa học:

– Cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác phụ nữ (2009);

– Hiệu quả hoạt động của các mô hình can thiệp, hỗ trợ cho phụ nữ bị bạo lực gia đình tại cơ sở của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (2013);

– Tâm trạng của phụ nữ đơn thân trong giai đoạn hiện nay (2014).

5. Một số thành tích tiêu biểu đã được khen thưởng

– Đơn vị lao động xuất sắc liên tục nhiều năm;

– Nhiều giảng viên của Khoa đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp bộ, ngành và được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

– Nhiều giảng viên của Khoa đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị…

6. Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành công tác xã hội trình độ đại học có thể đảm nhận các vị trí sau:

–            Là cán bộ, chuyên viên trong các cơ quan chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp từ trung ương đến địa phương.

–         Là cán bộ, chuyên viên làm việc độc lập tại các cơ quan, ban ngành, đoàn thể.

–         Là cán bộ hoạch định chính sách xã hội, chuyên viên, nghiên cứu viên trong các cơ quan của ngành Lao động -Thương binh -Xã hội các cấp từ Trung ương đến địa phương.

–         Là giảng viên về Công tác xã hội trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp…

–         Là nghiên cứu viên về Công tác xã hội trong các viện nghiên cứu, học viện, trung tâm…

–         Là nhân viên xã hội, kiểm huấn viên trong các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội cho các đối tượng xã hội khác nhau thuộc các lĩnh vực: y tế, giáo dục, pháp luật, phúc lợi xã hội…

–         Là nghiên cứu viên, chuyên viên, kiểm huấn viên… trong các tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài.

7. Sinh viên khoa Công tác xã hội 

Sinh viên Khoa Công tác xã hội – Học viện Phụ nữ Việt Nam là những sinh viên năng động, sáng tạo, tự tin và ham học hỏi. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, các em đã chủ động tích luỹ kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp từ thầy cô, bạn bè và từ các chuyên gia, các nhà nghiên cứu. Ngoài ra, các em còn là những sinh viên nòng cốt trong các hoạt động phòng trào của nhà trường. Sinh viên của Khoa luôn tự tin vào năng lực bản thân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

 

Sinh viên khoa CTXH tham gia Tọa đàm Lồng ghép Giới vào An sinh xã hội

8. Thông tin liên hệ

Khoa Công tác xã hội

Phòng 405, Tòa Nhà 15 tầng, Học viện Phụ nữ Việt Nam, số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (04) 3.7759042

TƯ VẤN TUYỂN SINH

– Để biết thêm thông tin tuyển sinh đại học năm 2015 ngành Công tác xã hội, đề nghị truy cập địa chỉ sau: http://hvpnvn.edu.vn/

– Để biết thêm thông tin tuyển sinh đại học năm 2015 ngành Công tác xã hội, có thể liên hệ trực tiếp theo địa chỉ dưới đây:

+ Học viện Phụ nữ Việt Nam: Phòng Tuyển sinh, điện thoại: 043. 38358308; hotline: 01633646462; Email: tuyensinh@vwa.edu.vn.

+ Khoa Công tác xã hội: TS. Đoàn Thị Thanh Huyền – Phó Trưởng khoa; Điện thoại: 0983008609.