Buổi nói chuyện chuyên đề được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của báo cáo viên Hà Minh Ngọc – người có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, cùng các giảng viên, sinh viên khoa Công tác xã hội và những người quan tâm đến lĩnh vực Công tác xã hội.

Tại buổi nói chuyện, giảng viên và sinh viên khoa Công tác xã hội đã được nghe các nội dung liên quan đến công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tại Ngôi nhà Bình yên như: đặc điểm nạn nhân bị mua bán, tiêu chí tiếp nhận phụ nữ và trẻ em bị mua bán vào Nhà Bình yên, quy trình tiếp nhận nạn nhân gồm bốn giai đoạn, 10 gói dịch vụ hỗ trợ tại Nhà Bình yên…. Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng chia sẻ một số trường hợp hỗ trợ thành công tại Nhà Bình Yên, cũng như cũng khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình hỗ trợ nạn nhân.

Sau phần trình bày là phần trao đổi trực tiếp giữa báo cáo viên và giảng viên, sinh viên khoa Công tác xã hội. Rất nhiều câu hỏi thú vị đã được đặt ra như: khó khăn trong việc tiếp nhận nạn nhân và khó khăn trong việc hỗ trợ hoà nhập, rào cản trong quá trình tham vấn và cách xử lý, cách thức đánh giá hỗ trợ nạn nhân chuẩn bị hoà nhập cộng đồng, các nguyên nhân thất bại trong hỗ trợ nạn nhân… Các câu hỏi đã được trả lời thấu đáo, tạo ra bầu không khí hoạt động khoa học tích cực cho cán bộ, giảng viên và đặc biệt là sinh viên ngành Công tác xã hội.

Những trao đổi, chia sẻ tại buổi nói chuyện đã bổ sung những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế cho việc giảng dạy học phần Công tác xã hội với nạn nhân bị mua bán” trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội tại Học viện Phụ nữ Việt Nam. Buổi nói chuyện chuyên đề “Dịch vụ hỗ trợ người bị mua bán tại Ngôi nhà Bình yên” đã thành công tốt đẹp, ngoài việc bổ sung các kiến thức về lĩnh vực công tác xã hội chuyên biệt, cũng là cơ hội để kết nối cơ sở đào tạo với cơ sở thực hành nghề nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên đi thực hành và thực tập nghề nghiệp.