MỜI BẠN ĐỌC TẢI DANH SÁCH NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN NV1 NGÀY 14/8/2015 TẠI ĐÂY