Xem chi tiết danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ tính đến ngày 18/5/2018 TẠI ĐÂY