Top 10 thí sinh tại vòng thi ứng xử

Thí sinh có phần thi ứng xử hay nhất Nguyễn Đức Bình (SBD 67)